English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Nauk Teologicznych PAN
Adres strony WWW: http://snt.pan.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110263
DOI: 10.24425
ISSN: 1896-3226
Index Copernicus: 2014: 45,34 ; 2015: 59,69
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 20
Data początkowa: 2006
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komitet Nauk Teologicznych PAN ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Symbol UKD: 2 ; 378.62
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/1-
Abstrakty: 2006/1-
Pełne teksty: 2006/1-
Wskazówki dla autorów: http://snt.pan.pl/informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-05
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »