English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Iuridica Toruniensia
Adres strony WWW: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/SIT
Drugi adres
strony WWW:
http://www.wydawnictwoumk.pl/pl/series/3621/studia-iuridica-toruniensia-t-172015
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778510/list
ISSN: [e]2391-7873 ; [p]1689-5258
Index Copernicus: 2011: 2,69 ; 2012: NI ; 2013: NI ; 2014: 54,19 ; 2015: 62,31
Punktacja MNiSZW: 2010a: 2 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2001
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2001/1-
Abstrakty: 2009/5-
Pełne teksty: 2009/5-
Wskazówki dla autorów: http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/SIT/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-01-12
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »