English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
Poprzednie tytuły: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filozofia: 1999-2003
Adres strony WWW: http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php#F
Drugi adres
strony WWW:
http://wnsap.ajd.czest.pl/znfilozofia
Trzeci adres
strony WWW:
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/publication/373
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/114/
ISSN: 2080-2005
Index Copernicus: 2012: 4,24 ; 2013: 5,07 ; 2014: 39,54 ; 2015: 50,32
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1999
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza (Częstochowa)
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/5-2017/14
Abstrakty: 2008/5-2017/14
Pełne teksty: 2008/5-2017/14
Wskazówki dla autorów: http://www.ifsp.ajd.czest.pl/772,warunki-publikacji
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-04
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »