English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński
Poprzednie tytuły: Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia. Rocznik Polsko-Ukraiński: 1999-2013
Adres strony WWW: http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php#PP
Drugi adres
strony WWW:
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/publication/1549
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.wp.ajd.czest.pl/rocznik/
ISSN: 2391-8594
Index Copernicus: 2015: 54,56
Punktacja MNiSZW: 2009c: 2 ; 2010a: 2 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza (Częstochowa)
Symbol UKD: 37 ; 159.9
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1999/1-2017/19
Pełne teksty: 1999/1-2017/19
Wskazówki dla autorów: http://www.wp.ajd.czest.pl/rocznik/index.php?page=informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-04
Dziedzina:psychologia
pedagogika
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »