English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
Adres strony WWW: http://is.ucs.uksw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/379/
DOI: 10.21697/ucs
ISSN: 2299-2367
Index Copernicus: 2015: 44,71
Punktacja MNiSZW: 2009c: 2 ; 2010a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 2 ; 2016: 2 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego (Warszawa)
Symbol UKD: 316
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/1-2018/2
Pełne teksty: 2007/1-2016/4
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-03
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »