English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Socialia Cracoviensia
Adres strony WWW: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia
ISSN: [e]2391-6710 ; [p]2080-6604
Index Copernicus: 2012: 3,50 ; 2013: 5,48 ; 2014: 54,34 ; 2015: 73,12
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2009
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków)
Symbol UKD: 304
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2012/4/1-2018/10/2
Abstrakty: 2012/4/1-2018/10/2
Pełne teksty: 2012/4/1-2018/10/2
Wskazówki dla autorów: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-03
Dziedzina:nauki o rodzinie
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »