English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Folia Oeconomica Cracoviensia
Adres strony WWW: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/100259
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/618
ISSN: 0071-674X
Index Copernicus: 2015: 51,48
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 6 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1960
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Oddział (Kraków). Komisja Nauk Ekonomicznych ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/48-2015/56 ; 2017/58-
Abstrakty: 2007/48-2015/56 ; 2017/58-
Pełne teksty: 2007/48-2015/56 ; 2017/58-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-07
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »