English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Tematy z Szewskiej
Adres strony WWW: http://www.tematyzszewskiej.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/681/
ISSN: 1898-3901
Index Copernicus: 2012: 5,94 ; 2013: 6,83 ; 2014: 48,78 ; 2015: 44,48
Punktacja MNiSZW: 2009c: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Symbol UKD: 616-02 ; 572
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2007/1-2017/1
Abstrakty: 2007/1-2017/1
Pełne teksty: 2007/1-2017/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-03
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Katalog Czasopism Kulturalnych
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »