English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
Poprzednie tytuły: Problemy Polonii Zagranicznej: 1960-1975
Przegląd Polonijny: 1975-2008
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne
Drugi adres
strony WWW:
http://www.iaisp.uj.edu.pl/81
Trzeci adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110256
DOI: 10.4467/25444972SMPP
ISSN: 2081-4488
Index Copernicus: 2012: 4,41 ; 2013: 4,55 ; 2014: NI ; 2015: 73,89
Punktacja MNiSZW: 2009c: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1975
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN
Symbol UKD: 325.2(=84)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1- [2009/1-2010/4 wybrane artykuły]
Wskazówki dla autorów: http://www.kbnm.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=65&catid=36&Itemid=46
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-29
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
ERIH Plus
ERIH Plus2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
« Powrót do wyszukiwania »