English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kultura i Polityka
Poprzednie tytuły: Europa i Świat: 2007
Adres strony WWW: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/192/
ISSN: 1899-4466
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (Kraków)
Symbol UKD: 327.39(4-67)
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2007/1-2016/19
Pełne teksty: 2007/1-2016/19
Wskazówki dla autorów: http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-02
Dziedzina:nauki polityczne
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »