English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Politicae Universitatis Silesiensis
Adres strony WWW: http://www.studiapoliticae.us.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1170
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.journals.us.edu.pl/index.php/SPUS
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/82/
ISSN: [e]2353-9747 ; [p]1895-3492
Index Copernicus: 2012: 4,46 ; 2013: NI ; 2014: 61,68 ; 2015: 55,74
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Symbol UKD: 32 ; 378.4
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2005/1-
Pełne teksty: 2005/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.studiapoliticae.us.edu.pl/wskazowki.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-06
Dziedzina:nauki polityczne
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »