English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Legislacyjny
Poprzednie tytuły: Biuletyn Rady Legislacyjnej: 1994-1995
Adres strony WWW: http://www.radalegislacyjna.gov.pl/kwartalnik
Drugi adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778432/list
ISSN: 1426-6989
Index Copernicus: 2012: 3,00 ; 2013: 4,32 ; 2014: 48,75 ; 2015: 55,53
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 6 ; 2015a: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1994
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Urząd Rady Ministrów. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów
Symbol UKD: 340.13(438)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-06
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »