English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
Poprzednie tytuły: Problemy Rolnictwa Światowego: 1978-2007
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego
Adres strony WWW: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa-swiatowego/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/
ISSN: 2081-6960
Index Copernicus: 2011: 4,40 ; 2012: 5,00 ; 2013: 6,40 ; 2014: 66,31 ; 2015: 59,47
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 1978
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
Symbol UKD: 63
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2006/14-
Abstrakty: 2006/14-
Pełne teksty: 2006/14-
Uwagi: ISSN poprzedniego tytułu.
Wskazówki dla autorów: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa-swiatowego/#wymogi
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-27
Dziedzina:rolnictwo
ekonomia
Indeksowane w:AGRO
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »