English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne
Adres strony WWW: http://www.kbc.krosno.pl/publication/76
ISSN: 2353-6756
Data początkowa: 1997
Data online: 1997
Wydawca/Instytucja sprawcza: Krośnieńska Biblioteka Publiczna
Symbol UKD: 02
Częstotliwość: 3x/rok
Spisy treści: 1997/1-
Pełne teksty: 1997/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-02
Dziedzina:bibliotekoznawstwo i inf. naukowa
Indeksowane w:PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
« Powrót do wyszukiwania »