English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Białostockie Studia Prawnicze
Adres strony WWW: http://bsp.uwb.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/1617
Trzeci adres
strony WWW:
http://temida2.uwb.edu.pl/pl/component/search/Bia%C5%82ostockie%20Studia.html?ordering=&searchphrase=all
DOI: 10.15290/bsp
ISSN: 1689-7404
Index Copernicus: 2011: 3,44 ; 2012: 5,55 ; 2013: 4,11 ; 2014: 42,75 ; 2015: 61,41
Punktacja MNiSZW: 2009b: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2006
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/2-2017/22/4
Abstrakty: 2007/2-2017/22/4
Pełne teksty: 2007/2-2017/22/4
Wskazówki dla autorów: http://bsp.uwb.edu.pl/informacje-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-02
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »