English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Sensus Historiae
Adres strony WWW: http://sensushistoriae.epigram.eu/index.php?id=183
ISSN: 2082-0860
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11 ; 2019: 20
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Oficyna Wydawnicza Epigram
Symbol UKD: 94 ; 8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1/1-2019/1
Abstrakty: 2010/1/1-2019/1
Pełne teksty: 2010/1/1-2019/1
Wskazówki dla autorów: http://sensushistoriae.epigram.eu/index.php/czasopismo/pages/view/autorzy
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-01
Dziedzina:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
nauki humanistyczne
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »