English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Romanica Posnaniensia
Adres strony WWW: http://neo.amu.edu.pl/ifrom/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=81
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1741
Trzeci adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp
DOI: 10.14746/srp
ISSN: [e]2084-4158 ; [p]0137-2475
Index Copernicus: 2012: 6,76 ; 2013: 6,85 ; 2014: 100,00 ; 2015: 120,51
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1971
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Symbol UKD: 804 ; 84
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2000/25-26-
Abstrakty: 2000/25-26-
Pełne teksty: 2000/25-26-
Wskazówki dla autorów: http://neo.amu.edu.pl/ifrom/dokumenty/srp/srp.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-12-26
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »