English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Adres strony WWW: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy
DOI: 10.15584/nsawg
ISSN: 1898-5084
Index Copernicus: 2012: 4,39 ; 2013: 5,26 ; 2014: 50,33 ; 2015: 62,3
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 2003
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Symbol UKD: 316.3 ; 330.35
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/4-
Pełne teksty: 2005/4-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-02
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »