English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biuletyn Historii Pogranicza
Adres strony WWW: http://pth.uwb.edu.pl/biuletyn/index.htm
Drugi adres
strony WWW:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication?id=5385
ISSN: 1641-0033
Index Copernicus: 2014: 43,30 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2000
Data online: 2000
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział (Białystok)
Symbol UKD: 94(438+476+474.5)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2000/1-2015/15
Pełne teksty: 2000/1-2015/15
Wskazówki dla autorów: http://pth.uwb.edu.pl/biuletyn/autorzy.htm
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-31
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »