English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Białostocczyzna
Adres strony WWW: http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication?id=3899
ISSN: 0860-4096
Data początkowa: 1986-2002
Data online: 1986-2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Białostockie Towarzystwo Naukowe ; Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział (Białystok)
Symbol UKD: 008 ; 913(438)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1986/1-2002/1-2
Pełne teksty: 1986/1-2002/1-2
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-31
Dziedzina:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
Bibliografia Geografii Polskiej
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »