English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Prawniczy Wileński
Adres strony WWW: http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=21926
Data początkowa: 1925-1939
Data online: 1925-1939
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Stefana Batorego (Wilno). Wydział Prawa i Nauk Społecznych ; Towarzystwo Prawnicze im. Daniłowicza (Wilno)
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1925/1-1939/10
Pełne teksty: 1925/1-1939/10
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-01
Dziedzina:prawo
« Powrót do wyszukiwania »