English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Medical Library Forum
Poprzednie tytuły: Forum Bibliotek Medycznych: 2008-2017 (ISSN: 1899-5829)
Adres strony WWW: https://fbm.wum.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://forum.bg.umed.lodz.pl/
Trzeci adres
strony WWW:
http://cybra.lodz.pl/publication/4121
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/660/
DOI: 10.34738/mlf
ISSN: [e]2450-043
Index Copernicus: 2013: 4,46 ; 2014: 35,48 ; 2015: 51,08
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Symbol UKD: 021:61
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-30
Dziedzina:medycyna
bibliotekoznawstwo i inf. naukowa
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »