English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prawo Pomocy Publicznej
Adres strony WWW: http://www.taxpress.com.pl/numery.php?magazyn=2
ISSN: 1897-0230
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. Taxpress
Symbol UKD: 342
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2007/1-
Abstrakty: 2007/1-
Pełne teksty: 2007/1- [dostęp dla uprawnionych użytkowników]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-01
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »