English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kwartalnik Celny
Adres strony WWW: http://studiumcelne.pl/?p=17
Drugi adres
strony WWW:
http://bbc.mbp.org.pl/publication/9608
ISSN: 1898-4401
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Agencja Consultingowa Rectus-WOC
Symbol UKD: 341.221/.222 ; 351.746.1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/1-2017/1
Pełne teksty: 2007/1-2017/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-26
Dziedzina:transport
logistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »