English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
Adres strony WWW: http://wmil.sitwm.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-journal-66de78d9-17d3-4c1c-9447-f1516ba73f8c
ISSN: 0510-4262
Index Copernicus: 2012: 2,97 ; 2013: 4,17 ; 2014: 33,95 ; 2015: 38,93
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 1958
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
Symbol UKD: 631.6 ; 633.2
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1992/35/1-2017/4
Abstrakty: 1992/35/1-2016/4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-29
Dziedzina:rolnictwo
inżynieria środowiska
Indeksowane w:AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »