English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Psychologia Rozwojowa
Poprzednie tytuły: Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej: 1993-1996
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=160
DOI: 10.4467/20843879PR
ISSN: [e]2084-3879 ; [p]1895-6297
Index Copernicus: 2012: 5,67 ; 2013: 5,73 ; 2014: 90,88 ; 2015: 100,82
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2009c: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13 ; 2019: 20
Data początkowa: 1993
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Symbol UKD: 159.922
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/9/2-
Abstrakty: 2007/12/1-
Pełne teksty: 2009/14/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Wskazowki%20dla%20autorow.doc
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-28
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »