English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Historia i Polityka
Adres strony WWW: http://www.hip.umk.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/HiP
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/515/
DOI: 10.12775/HiP
ISSN: [e]2391-7652 ; [p]1899-5160
Index Copernicus: 2012: 3,45 ; 2013: NI ; 2014: 55,10 ; 2015: 81,86 ; 2016: 80,57
Punktacja MNiSZW: 2009c: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń)
Symbol UKD: 93/94 ; 32
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2009/8-
Pełne teksty: 2009/8-
Wskazówki dla autorów: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/HiP/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-12-28
Dziedzina:historia i archiwistyka
nauki polityczne
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
POL-index
« Powrót do wyszukiwania »