English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Ełckie
Poprzednie tytuły: Lux Veritatis: 1999
Ełckie Studia Teologiczne: 2000-2005
Adres strony WWW: http://www.studiaelckie.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/244/
DOI: 10.32090/SE
ISSN: [e]2353-1274 ; [p]1896-6896
Index Copernicus: 2012: 5,13 ; 2013: 5,46 ; 2014: 50,80 ; 2015: 47,46
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1999
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. Adalbertinum
Symbol UKD: 2
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1999/1-
Abstrakty: 1999/1-
Pełne teksty: 1999/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.studiaelckie.pl/dla-autorow-for-authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-28
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
filozofia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »