English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polish Journal of Applied Chemistry
Poprzednie tytuły: Chemia Stosowana: 1971-1990
Adres strony WWW: https://cmpw-pan.edu.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=70&Itemid=454&lang=pl
Drugi adres
strony WWW:
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0867-8928-polish_journal_of_applied_chemistry
ISSN: 0867-8928
Index Copernicus: 2001: 4,02 ; 2002: 4,11 ; 2003: 4,09 ; 2004: 4,09 ; 2005: 4,29 ; 2006: 4,29
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6
Data początkowa: 1971-2011
Data online: 1998-2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komitet Nauk Chemicznych PAN
Symbol UKD: 66
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1998/4/1-2011/55/3-4
Abstrakty: 1998/4/1-2011/55/3-4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-21
Dziedzina:chemia
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »