English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Orientalistyczny
Adres strony WWW: http://www.pto.orient.uw.edu.pl/index.php/przeglad-orientalistyczny
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.de47ef2b-72a1-35ac-aa74-a0662718fe2c
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.slideshare.net/Matejczuk/przeglad-orientalistyczny-bibliografia-1949-2010
ISSN: 0033-2283
Index Copernicus: 2014: 43,58 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1948
Data online: 1949
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
Symbol UKD: 809 ; 950
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1949/1-2017/3-4
Abstrakty: 2008/1-2-2017/3-4
Pełne teksty: 2014/1-2-2017/3-4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-20
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »