English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Edukacyjne
Adres strony WWW: http://podstedu-czasopismo.home.amu.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1604
DOI: 10.14746/se
ISSN: 1233-6688
Index Copernicus: 2013: 4,42 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Kategoria ERIH: 2007: NAT ; 2011: NAT
Data początkowa: 1995
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1995/1-2017/3(45)
Abstrakty: 2008/7-2017/3(45)
Pełne teksty: 2012/12-2017/3(45)
Wskazówki dla autorów: http://podstedu-czasopismo.home.amu.edu.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-07-29
Dziedzina:pedagogika
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »