English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Muzykologiczny
Adres strony WWW: http://imuz.uw.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/publikacje/czasopisma/
ISSN: 1643-3319
Index Copernicus: 2013: 2,76 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6
Data początkowa: 2001-2015
Data online: 2001-2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Instytut Muzykologii
Symbol UKD: 78.072
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2001/1-2015/10
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-22
Dziedzina:muzyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »