English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Inżynieria i Budownictwo
Adres strony WWW: http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/
ISSN: 0021-0315
Index Copernicus: 2012: 4,51 ; 2013: 4,96 ; 2014: 24,63 ; 2015: 29,63
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1938
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Symbol UKD: 69
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2007/1-
Abstrakty: 2007/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.inzynieriaibudownictwo.pl/wskazowki-dla-autorow/wskazowki-dla-autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-07-29
Dziedzina:inżynieria
budownictwo
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »