English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
Adres strony WWW: https://www.sbc.org.pl/publication/53119
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=541
Trzeci adres
strony WWW:
https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=taxonomy/term/123
ISSN: 0208-5003
Data początkowa: 1977
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Śląski (Katowice)
Symbol UKD: 349.2 ; 331.83
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2008/17
Abstrakty: 2008/17
Pełne teksty: 2008/17
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-07-29
Dziedzina:prawo
polityka społeczna
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
BazEkon
« Powrót do wyszukiwania »