English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
Poprzednie tytuły: Analecta - Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN: 1992-1993
Adres strony WWW: http://www.analecta.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/analecta-studia-i-materialy-z-dziejow-nauki/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/84/
ISSN: 1509-0957
Index Copernicus: 2012: 1,80 ; 2013: 3,01 ; 2014: 37,63 ; 2015: 44,04
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 40
Data początkowa: 1992
Data online: 1992
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Historii Nauki Polskiej PAN
Symbol UKD: 001(091)
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1992/1/1-2018/1
Abstrakty: 1992/1/1-2018/1
Pełne teksty: 1992/1/1-2011/2012
Wskazówki dla autorów: http://www.analecta.pl/do-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-25
Dziedzina:nauka
historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
AGRO
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
« Powrót do wyszukiwania »