English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ekonomiczne Problemy Turystyki
Poprzednie tytuły: Ekonomiczne Problemy Turystyki: 2002-2011
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki: 2012-2015
Economic Problems of Tourism (ISSN: 2299-2189)
Adres strony WWW: http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6593
Drugi adres
strony WWW:
https://wnus.edu.pl/ept/pl/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/685/
DOI: 10.18276/ept
ISSN: [e]2353-3188 ; [e]1644-0501
Index Copernicus: 2014: 39,42 ; 2015: 66,82
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 2002
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński
Symbol UKD: 338.48
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/4-2018/2
Abstrakty: 2004/4-2018/2
Pełne teksty: 2009/13-2018/2
Uwagi: Zgodnie z bazą ISSN od 2012 roku nastąpiła zmiana tytułu na: Economic Problems of Tourism (ISSN: 2299-2189), ale na stronie WWW i w pełnych tekstach używany jest polski tytuł.
Wskazówki dla autorów: http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6593&yyy=1159
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-21
Dziedzina:ekonomia
turystyka
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »