English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Marketing i Zarządzanie
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu: 1999-2015
Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu: 2009-2015 (ISSN: 2353-2874)
Adres strony WWW: http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6592
Drugi adres
strony WWW:
https://wnus.edu.pl/miz/pl/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/733/
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/689/
DOI: 10.18276/pzfm ; 10.18276/miz
ISSN: [e]2543-5574 ; [p]2450-775X
Index Copernicus: 2014: 48,63 ; 2015: 58,11
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1999
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński
Symbol UKD: 658.1/.5
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/7-
Abstrakty: 2004/7-
Pełne teksty: 2009/13-
Wskazówki dla autorów: http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6592&yyy=1256
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-21
Dziedzina:organizacja i zarządzanie
finanse
marketing
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »