English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ekonomiczne Problemy Usług
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług: 2006-2014
Adres strony WWW: http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6591
Drugi adres
strony WWW:
https://wnus.edu.pl/epu/pl/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/686/
DOI: 10.18276/epu
ISSN: [e]2353-2866 ; [p]1896-382X
Index Copernicus: 2014: 41,56 ; 2015: 62,34
Punktacja MNiSZW: 2007: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 6 ; 2015a: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2006
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński
Symbol UKD: 338.46
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2006/1-
Abstrakty: 2006/1-
Pełne teksty: 2010/43-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-18
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »