English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
Adres strony WWW: http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/wydawnictwa/gdanskie_studia_prawnicze_-_przeglad_orzecznictwa
Drugi adres
strony WWW:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778289/list
Trzeci adres
strony WWW:
http://arch.prawo.ug.edu.pl/index.php?id=1&p=459
ISSN: 1734-5677
Punktacja MNiSZW: 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański. Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1-2-2017/4
Abstrakty: 2010/1-2011/3
Wskazówki dla autorów: http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/wydawnictwa/gdanskie_studia_prawnicze_-_przeglad_orzecznictwa/informacje_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-07-29
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »