English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Scripta Historica
Poprzednie tytuły: Słupskie Studia Historyczne: 1993-2014 (ISSN 1641-9650)
Adres strony WWW: http://ssh.apsl.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/429/
ISSN: 2391-5153
Index Copernicus: 2013: 5,14 ; 2014: 37,61 ; 2015: 40,84
Punktacja MNiSZW: 2010c: 6 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 1993
Data online: 1993
Wydawca/Instytucja sprawcza: Pomorska Akademia Pedagogiczna (Słupsk). Instytut Historii
Symbol UKD: 94(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1993/1-
Abstrakty: 1993/1-
Pełne teksty: 1993/1-
Wskazówki dla autorów: http://ssh.apsl.edu.pl/dla_autorow.php
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-24
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »