English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Medyczne
Poprzednie tytuły: Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej: 2003-2007
Adres strony WWW: http://www.ujk.edu.pl/studiamedyczne/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.termedia.pl/Czasopismo/Studia_Medyczne-67
DOI: 10.5114/ms
ISSN: [e]2300-6722 ; [p]1899-1874
Index Copernicus: 2006: 2,59 ; 2007: 2,91 ; 2008: 3,80 ; 2009: 3,77 ; 2010: 4,58 ; 2011: 4,76 ; 2012: 4,61 ; 2013: 6,01 ; 2014: 87,52 ; 2015: 96,18
Punktacja MNiSZW: 2009b: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 2003
Data online: 2003
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jana Kochanowskiego (Kielce)
Symbol UKD: 61
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2003/1-
Abstrakty: 2003/1-
Pełne teksty: 2003/1-
Wskazówki dla autorów: https://www.termedia.pl/Czasopismo/-67/Dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-12-18
Dziedzina:medycyna
Indeksowane w:IC Journals Master List
IC Journals Master List2
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Scopus
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »