English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Res Facta Nova
Poprzednie tytuły: Res Facta: 1967-1982
Adres strony WWW: http://www.resfactanova.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1839
DOI: 10.14746/rfn
ISSN: 1897-824X
Index Copernicus: 2012: 4,23 ; 2013: NI ; 2014: 33,93 ; 2015: 48,47
Punktacja MNiSZW: 2009b: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 8 ; 2012a: 8 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 1994
Data online: 1967
Wydawca/Instytucja sprawcza: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Symbol UKD: 78
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1967/1-2016/17
Abstrakty: 2007/9-2015/16
Pełne teksty: 2007/9-2015/16
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-20
Dziedzina:muzyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »