English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
Adres strony WWW: http://zeszytnaukowy.pl/
ISSN: [e]2300-6285 ; [p]1897-659X
Index Copernicus: 2012: 4,31 ; 2013: NI ; 2014: 73,65 ; 2015: 87,34
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 3 ; 2012a: 5 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2004
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
Symbol UKD: 336.71 ; 65.012
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2007/6-
Pełne teksty: 2007/6-
Uwagi: Każdy numer poświęcony jednej z dyscyplin: Finanse i Bankowość, Informatyka, Socjologia, Zarządzanie i Marketing.
Wskazówki dla autorów: http://zeszytnaukowy.pl/wymogi_edytorskie/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-23
Dziedzina:informatyka
organizacja i zarządzanie
socjologia
finanse
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »