English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Musicology Today
Adres strony WWW: http://www.zkp.org.pl/index.php/pl/sekcja-muzykologow/musicology-today
Drugi adres
strony WWW:
http://musicologytoday.hist.pl/
Trzeci adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/muso/muso-overview.xml
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/57/
ISSN: [e]2353-5733 ; [p]1734-1663
Index Copernicus: 2012: 5,05 ; 2013: NI ; 2014: 99,13 ; 2015: 99,00
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11 ; 2019: 20
Data początkowa: 2004
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Związek Kompozytorów Polskich. Sekcja Muzykologów ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Muzykologii ; De Gruyter
Symbol UKD: 78.072
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2004/1-
Pełne teksty: 2004/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-06-19
Dziedzina:muzyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »