English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Filo-Sofija. Rocznik Komisji Filozofii
Adres strony WWW: http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo
ISSN: 1642-3267
Punktacja MNiSZW: 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2001
Data online: 2001
Wydawca/Instytucja sprawcza: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Komisja Filozofii
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2001/1-2018/3
Abstrakty: 2001/1-2018/3
Pełne teksty: 2001/1-2018/3
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-12-22
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »