English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
Adres strony WWW: https://www.wuw.pl/pol_m_Czasopisma_Studia-Interkulturowe-Europy-Srodkowo-Wschodniej-291.html
Drugi adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=751
Trzeci adres
strony WWW:
https://siesw.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
ISSN: [e]2544-3143 ; [p]1898-4215
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 2007
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/1-
Abstrakty: 2011/6-
Pełne teksty: 2008/1-2010/5 ; 2017/10-
Wskazówki dla autorów: http://www.sie.uw.edu.pl/dla_autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-22
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »