English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Adres strony WWW: http://limes.univ.rzeszow.pl/
ISSN: 1689-5002
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Rzeszowski
Symbol UKD: 94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/1-2015/8
Wskazówki dla autorów: http://limes.univ.rzeszow.pl/Zasady_publikacji.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-12-22
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »