English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Scripta Classica
Adres strony WWW: http://www.kfk.us.edu.pl/index.php?kfk=scripta
Drugi adres
strony WWW:
http://www.sbc.org.pl/publication/23801
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/645/
Czwarty adres
strony WWW:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=740
ISSN: [e]2353-9771 ; [p]1732-3509
Index Copernicus: 2014: 54,36 ; 2015: 71,23
Punktacja MNiSZW: 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2004
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Śląski (Katowice). Katedra Filologii Klasycznej
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2004/1-
Pełne teksty: 2004/1- [od 2015/12- dostęp płatny w CEEOL]
Wskazówki dla autorów: http://www.kfk.us.edu.pl/pliki/scripta.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-07-28
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »