English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiedza Obronna
Poprzednie tytuły: Zeszyty Popularnonaukowe: 1979-1981
Adres strony WWW: http://wiedzaobronna.edu.pl
DOI: 10.34752/
ISSN: [e]2658-0829 ; [p]0209-0031
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2015: 2 ; 2016: 2 ; 2017s: 2
Data początkowa: 1973
Data online: 2018
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Symbol UKD: 355
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2018/1-2-
Abstrakty: 2018/1-2-
Pełne teksty: 2018/1-2-
Wskazówki dla autorów: http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/wymogi-techniczne
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-06-18
Dziedzina:wojskowość i policja
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »