English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Matematyczne
Poprzednie tytuły: Wiadomości Matematyczne: 1897-1939
Prace Matematyczno-Fizyczne: 1888-1951
Roczniki Polskiego Towarzystwa Naukowego. Seria 2. Wiadomości Matematyczne: 1955-2008
Adres strony WWW: http://wiadmat.wmid.amu.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://matwbn.icm.edu.pl/spis.php?wyd=3
Trzeci adres
strony WWW:
http://wydawnictwa.ptm.org.pl/index.php/wiadomosci-matematyczne
DOI: 10.14708/wm
ISSN: [e]2543-991X ; [p]2080-5519
Data początkowa: 1897
Data online: 1999
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Matematyczne
Symbol UKD: 51 ; 372.851
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1888/1-1952/48 ; 1955/1-2018/54/1
Pełne teksty: 1888/1-1952/48 ; 1955/1-2018/54/1
Wskazówki dla autorów: http://wiadmat.wmid.amu.edu.pl/Dla_autor%c3%b3w
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-12-21
Dziedzina:matematyka
Indeksowane w:BazTech
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »